הייחודיות של המטריצה הריבועית ,”ריבוע הקסם”, נעוצה בכך שסכום המספרים בכל שורה, בכל עמודה ובשני האלכסונים זהה “קבוע הקסם”.
בחרנו בריבוע זה כלוגו של החברה כי פתרונותיו הפשוטים מדגישים חוכמה ואלגנטיות – בדיוק כפי שאנו שואפים לספק ללקוחותינו.
בפשטות , קלילות ודיוק –
החל מהאיתור , איבחון והמיון הראשוני וכלה בגיוס המועמד המתאים עבורך –
כך גם אנחנו , כמו המטריצה , נעשה “קסם” ונדייק עבורך .