ערכו של חיוך

החיוך אינו עולה מאומה , אך ערכו רב
הוא מעשיר את המקבל אותו , מבלי לרושש את הנותן .
אין לך אדם שהוא כה חזק ,
עד כי יוכל להתקיים בלעדיו.
ואין לך אדם שיהיה כה עשיר
עד כי החיוך לא יוכל להוסיף לו מאום.
יתר על כן
אין לקנותו בכסף, להוציאו בערמה, או להשיגו במרמה.
כי אין לו כל ערך אלא אם –
מופיע הוא מאליו, באופן טבעי.
יש והאנשים עייפים מידי, מכדי שיהיו מסוגלים לחייך אליך.
חייך אתה לעומתם !
שכן, אין לך אדם הנזקק כל כך לחיוך
כמו אותו אדם שאינו מסוגל
לחייך אליך !